Aprovada la POLÍTICA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL de Comertel S.A.

Publicat el març 10, 2016

POLÍTICA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

“Comertel SA” empresa dedicada a la gestió de Serveis de Restauració per a Col·lectivitats, compta amb el ferm compromís de vetllar pel benestar, la seguretat i salut laboral dels seus empleats, així com dels autònoms i treballadors pertanyents a les plantilles d’altres empreses que amb l’exercici de la seva activitat professional col·laboren en la consecució dels nostres objectius en els nostres centres de treball per donar el millor servei possible als nostres clients.

Per complir amb aquesta política, resulta imprescindible el compliment de la legislació sobre seguretat i salut laboral i és per això que, la Direcció d’aquesta empresa es compromet a garantir un sistema productiu sostenible i unes bones pràctiques preventives per a la minimització de danys i deterioraments de la salut dels nostres treballadors.

Comertel es compromet a avançar en la millora contínua del seu comportament en matèria de Seguretat i Salut laboral i millorar cada vegada més el seu sistema de gestió de Seguretat i Salut Laboral.

S’espera que tots els empleats siguin responsables amb les seves obligacions en matèria preventiva i compleixin amb les directrius i normativa establerta a aquest fi per l’empresa.

Un treball ben fet només es considerarà com a tal quan estigui fet en les degudes condicions de seguretat.

La Direcció vol transmetre la transcendència de l’adequada comprensió, implantació i actualització d’aquesta política en tots els graons i funcions de l’empresa, i que contribueixin amb la seva actuació responsable a assolir amb èxit els objectius de seguretat i salut desitjats per COMERTEL

Firmat per:

Direcció General

Sr. Francesc Vidal

Notícies relacionades

Comertel certifica la seva Cuina Central amb la Norma OHSAS 18001

Publicada el: gener 20, 2017

El passat mes de març de 2016, la Cuina Central de Comertel va obtenir la seva certificació per la norma OHSAS 18001, acreditada per ENAC, i se suma a les altres dues certificacions dels Sistemes de Gestió de Qualitat i Medi Ambient de l’empresa. Comertel compta des de 1999 amb la certificació per la norma ISO 9001, i des de 2011 amb la certificació segons la norma ISO 14001.

La Clínica Girona, que gestiona Comertel, rep l’acreditació AMED per promoure la dieta mediterrània

Publicada el: desembre 11, 2014

El menjador laboral de la Clínica Girona ha estat acreditat amb la certificació AMED per promoure la dieta mediterrània entre els seus treballadors. És el sisè centre hospitalari de la Regió Sanitària de Girona que rep aquesta certificació que lliura l’Agència de Salut Pública de Catalunya

Personal de les cafeteries de l’Hospital La Fe donen regals als nens hospitalitzats

Publicada el: juliol 28, 2014

Els pacients pediàtrics que romanen ingressats en les dates d’estiu a l’Hospital La Fe rebran jocs per divertir a la platja