JORNADES CAMÍ DE SANTIAGO

Publicat el febrer 12, 2018

Bases de la “JORNADES CAMÍ DE SANTIAGO”
Registre en “Jornades Camí de Sant Jaume”

Comertel SERVEIS DE CATERING, SLO, domiciliada a Aribau, 200-210 5a planta, 08036 Barcelona proveïda del N.I.F. B-60.359.726 realitzarà un sorteig especial entre les persones registrades a les Jornades Camí de Sant Jaume entre el 12 de febrer de 2018 i fins el 5 de Març 2018.

La promoció estarà exclusivament destinada a consumidors de les cafeteries participants en les “Jornades Camí de Sant Jaume” que entre les dates de la promoció ens hagin proporcionat totes les dades per a la integració d’aquests a la nostra base de dades i hagin completat la seva targeta de fidelització.

Promoció vàlida per a Comertel Serveis de Catering.

B A S E S
1a. Premi.- Paquet: “Tres dies a la ciutat” de La vida és bella.

Se sortejarà un paquet “Tres dies a la ciutat” de La vida és bella.
El premi no serà bescanviable per altres premis. Només es lliurarà 1 premi en aquesta jornada. La promoció s’aplica a un sol consumidor, tot i que el guanyador hagi visitat altres centres adherits al programa o dit la seva diverses vegades sobre el mateix.

2a. Mecanisme de la promoción.- Entraran a formar part del sorteig els clients que hagin consumit a les cafeteries adherides a la jornada “Camí de Santiago” i segellat la seva targeta de fidelització 5 vegades entre el 12 de febrer de 2018 i el 5 de Març 2018 . Proporcionant les seves dades de contacte per poder participar en aquest sorteig

Cada persona participant en l’enquesta participarà individualment en en un sorteig aleatori que es realitzarà el 5 de Març de 2018 a les oficines de Comertel. A qualsevol efecte i després d’extreure el guanyador del sorteig aleatòriament es traurà, així mateix, 10 reserves.

El premi s’enviarà via mail segons les dades aportades pel guanyador, com un codi canviable. En cas que algun premi sigui retornat per renunciar-hi, es passarà a lliurar el premi al reserva corresponent

Els participants en la promoció consenten inequívocament que, en cas de resultar guanyador, les seves dades personals (nom i cognoms) puguin ser comunicades a tercers mitjançant la seva difusió a través dels mitjans que Comertel (la societat) estimi més convenients.

El guanyador es comunicarà la 1a quinzena de Març de 2018 via mail proporcionat pel client.

3ª. Àmbit geográfico.- Centres adherits al programa “Jornada Camí de Sant Jaume” en territori nacional.

4ª. Àmbit personal.- Només podran participar en la promoció aquelles persones majors d’edat que tinguin la residència a Espanya.

5ª. Durada de la promoción.- Podran participar en la promoció totes les persones que compleixin els requisits, hagin aconseguit tots els seus segells a la targeta de fidelització entre el dia 12 de Febrer de 2018 i el 25 de Febrer de 2018 (dates promoció).

6ª. Difusió de la promoción.- La promoció es donarà a conèixer als consumidors a través de material promocional imprès a la cafeteria.

7ª. Limitacions a la participació en la promoción.- En termes generals, queden exclosos de la participació en aquesta promoció els treballadors de Comertel (la societat que fa el sorteig), els seus cònjuges i fills que convisquin amb ells.

8a. Fiscalitat.- La celebració del previst sorteig, així com la concessió dels premis queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

9a Tractament de dades personals.-A fi de tractar, emmagatzemar i proporcionar al futur informació als participants en la promoció sobre les activitats de Comertel (la societat), es sol·licitarà als mateixos el pertinent consentiment per incorporar les seves dades personals a un fitxer de Comertel (la societat). Tindran dret a cancel·lar, modificar o rectificar les seves dades mitjançant escrit a Comertel, Aribau, 200-210 5a planta 08036 Barcelona (societat i direcció).

10ª. Acceptació de les bases.- La participació implica, per si mateixa, l’acceptació de les presents bases de les persones registrades.

Notícies relacionades