La nostra estratègia

COSTOS COMPETITIUS

  • Dimensió suficient per generar economies d’escala als aprovisionaments.
  • Recursos humans: sabem que el nostre principal actiu és el nostre equip. Per això li donem suport, per generar un bon entorn de treball i reduir l’absentisme.
  • Costos de funcionament o estructura: organigrama pla, direcció per processos, costos de funcionament molt reduïts respecte al sector.

EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ.

  • Gestió clarament preventiva de les incidències, mirem de trobar les causes de les incidències més que la seva solució temporal.
  • El nostre equip d’operacions disposa de la formació, l’experiència i l’autonomia suficients per convertir la seva presa de decisions en una gestió àgil i ràpida.
  • La gestió de la millora contínua és el nostre entorn habitual de feina, lluitem contra els costos de la “no qualitat”.
  • El compromís en la gestió ens permet no reincidir en determinats costos inherents a aquests processos.

Com gestionem el seu compte?

A l’inici de la nostra col·laboració se li assignarà un GESTOR DE COMPTES, que al marge del seu coneixement, formació o experiència, sempre disposarà d’una titulació en dietètica i nutrició o hostaleria (no oblidem que prestem serveis d’alimentació). Serà el seu interlocutor quotidià, localitzable 365 dies a l’any.

Internament, assignarem un GESTOR DE SUPORT que estarà al corrent de tots els moviments del seu compte i ajudarà el gestor principal en la presa de decisions. Vostè el coneixerà i també hi podrà contactar quan vulgui.

Així mateix, el seu compte serà tutelat per un membre de la direcció de COMERTEL  que vostè coneixerà i al qual podrà accedir en tot moment.

Paral·lelament, el GESTOR DE COMPTES disposarà d’un equip de suport compost per:

Tots som un. La nostra màxima: el benestar col·lectiu condueix al benestar individual, per això donem suport al nostre equip.

El Comitè de Direcció de COMERTEL es reuneix setmanalment per realitzar un seguiment de la gestió de cada client, amb l’objectiu de conèixer l’evolució i dia a dia de la prestació del servei i, així, poder detectar aquells punts de millora.

Un gestor de comptes serà el seu interlocutor quotidià, localitzable 365 dies a l’any.
Comertel