POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

Publicat el febrer 25, 2013

Comertel, dedicada a la Gestió de Serveis de Restauració per Col·lectivitats, té el ferm compromís de tot el seu equip, per aportar solucions de valor afegit als nostres clients en tots els aspectes de la nostra gestió.

Els pilars fonamentals en què se sustenten les nostres actuacions per aconseguir aquest compromís són els següents:

1. – Superar les expectatives dels nostres clients, proporcionant solucions a mida, un servei fiable en el temps i flexibilitat per adaptar-se ràpidament als canvis requerits en les especificacions del servei creant relacions duradores i estables, podent identificar en el reconeixement obtingut la millor imatge i aval per als nostres futurs clients.

2. – Escoltar sistemàticament la veu dels nostres clients, com a primer pilar d’un sistema d’informació dirigit a la millora contínua del nostre servei.

3. – Sent el capital humà el nostre principal actiu, l’organització promou la comunicació, informació i participació activa de tots els integrants de l’empresa estimulant el treball en equip i el respecte del treball dels altres i garantint al nostre personal un nivell de protecció i salut adequades.

4. – Integració dels nostres subministradors i Col·laboradors indirectes en el compromís d’un servei de qualitat i de respecte de l’entorn i el medi ambient en tot el desenvolupament de la nostra activitat.

5. – Compliment estricte dels Requisits Legals i normatius aplicables.

6. – Adopció d’un comportament socialment responsable, que minimitzi l’impacte ambiental de la nostra activitat.

La Direcció de Comertel espera que l’aplicació d’aquests conceptes, juntament amb els objectius que s’estableixen anualment, ens ajudi en el seguiment i millora contínua de l’empresa, destacant que allò que diferencia les grans empreses de les petites no és la seva grandària sinó la manera de fer les coses i per això tots els treballs i funcions són importants.

La Direcció vol transmetre la transcendència de l’adequada comprensió, implantació i actualització d’aquesta política en tots els baules i funcions de l’empresa.

 Francesc Vidal

Dirección General

Notícies relacionades

Comertel certifica la seva Cuina Central amb la Norma OHSAS 18001

Publicada el: gener 20, 2017

El passat mes de març de 2016, la Cuina Central de Comertel va obtenir la seva certificació per la norma OHSAS 18001, acreditada per ENAC, i se suma a les altres dues certificacions dels Sistemes de Gestió de Qualitat i Medi Ambient de l’empresa. Comertel compta des de 1999 amb la certificació per la norma ISO 9001, i des de 2011 amb la certificació segons la norma ISO 14001.

Aprovada la POLÍTICA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL de Comertel S.A.

Publicada el: març 10, 2016

Comertel pretén amb aquest nou document, reafirmar el seu compromís per vetllar pel benestar, la seguretat i salut laboral dels seus empleats.
Un treball ben fet només es considerarà com a tal quan estigui fet en les degudes condicions de seguretat.

Comertel participa en una jornada organitzada per L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) i la Fundació Alícia (Alimentació i Ciència) per treballar estratègies que millorin la satisfacció dels comensals i redueixin el malbaratament d’aliments als menjadors escolars

Publicada el: octubre 5, 2015

La jornada aplegà a més de 100 professionals de l’entorn del menjador escolar