A l’entorn de la sanitat

Garantia d’una alimentació adequada a les patologies dels nostres pacients

LA RESTAURACIÓN EN L’ENTORN DE LA SANITAT.

La nostra visió:

  • En la actualitat, l’entorn de la sanitat presenta unes característiques ben definides:
  • L’estada dels pacients es redueix.
  • Els ingressos per estada es redueixen com a conseqüència de la pressió de les entitats asseguradores en el sector privat. En el sector públic els recursos han deixat de ser il·limitats i és necessària la presa de consciència per part de tots els agents sobre el cost real de la sanitat.
  • La cerca de l’eficiència en l’assignació dels recursos és prioritària.
  • Estem redefinint què ha d’incloure l’“atenció sanitària”.
  • La nostra sanitat, tant pública com privada, gaudeix d’un prestigi molt rellevant.
  • Davant d’aquest escenari de reconeixement d’allò que fem en un entorn de costos impossibles, s’imposa la redefinició de prioritats i, més que mai, l’aplicació de mesures que alliberin recursos de les àrees menys estratègiques per assignar-los a les àrees que aportin valor al nucli dur de l’activitat sanitària.
Estem redefinint què ha d’incloure l’“atenció sanitària”.
Una alimentació adequada a la seva patologia, prou variada per a una estada cada cop més curta, respectant en tot moment els sistemes d’autocontrol.

La nostra proposta:

Prioritzant en tot moment els aspectes nutricionals en l’atenció als pacients, les noves tecnologies ens obren la porta a importants sinergies en l’assignació dels recursos en el departament de cuina És el moment de reinventar-nos i fer un pas endavant en la redefinició de les nostres cuines i serveis de alimentació, hem de centrar-nos en allò més bàsic.

Què hem de garantir als nostres pacients? 

Una alimentació adequada a la seva patologia, prou variada per a una estada cada cop més curta, respectant en tot moment els sistemes d’autocontrol.

Per als professionals del sector sanitari els requeriments estan clarament diferenciats: Hem de crear un servei amb una personalitat molt més marcada per a uns usuaris cada dia més exigents, el menjador laboral ha de deixar de ser vist exclusivament com una càrrega econòmica i convertir-se realment en un espai i temps de desconnexió. Ambdós objectius són compatibles en un entorn d’eficiència en l’aplicació dels recursos.

El menjador laboral ha de deixar de ser vist exclusivament com una càrrega econòmica i convertir-se realment en un espai i temps de desconnexió.

Notícies relacionades

Comertel certifica la seva Cuina Central amb la Norma OHSAS 18001

Publicada el: gener 20, 2017

El passat mes de març de 2016, la Cuina Central de Comertel va obtenir la seva certificació per la norma OHSAS 18001, acreditada per ENAC, i se suma a les altres dues certificacions dels Sistemes de Gestió de Qualitat i Medi Ambient de l’empresa. Comertel compta des de 1999 amb la certificació per la norma ISO 9001, i des de 2011 amb la certificació segons la norma ISO 14001.

Aprovada la POLÍTICA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL de Comertel S.A.

Publicada el: març 10, 2016

Comertel pretén amb aquest nou document, reafirmar el seu compromís per vetllar pel benestar, la seguretat i salut laboral dels seus empleats.
Un treball ben fet només es considerarà com a tal quan estigui fet en les degudes condicions de seguretat.

La Clínica Girona, que gestiona Comertel, rep l’acreditació AMED per promoure la dieta mediterrània

Publicada el: desembre 11, 2014

El menjador laboral de la Clínica Girona ha estat acreditat amb la certificació AMED per promoure la dieta mediterrània entre els seus treballadors. És el sisè centre hospitalari de la Regió Sanitària de Girona que rep aquesta certificació que lliura l’Agència de Salut Pública de Catalunya

Comertel